Wednesday, September 5, 2012

Lembaran Kerja 3

Kumpulan 3
Nama : __________________  Tahun : _______

Bina ayat menggunakan kata hubung yang yang diberikan.

1. kerana
1.  ____________________________________________

2. dan
2.  ___________________________________________

3. tetapi
3.  __________________________________________

4. sambil
4.  _________________________________________

5.atau
5.  _________________________________________

No comments:

Post a Comment